Centrum Zaopatrzenia Oświaty
Biur i Instytucji

Tel.: 667 808 474

e-mail: dlaoswiatykielce@wp.pl

Adres: Kielce , ul. Targowa 18/106

Pakiet Matematyka - multilicencja 20 stanowisk

Pakiet Matematyka - multilicencja 20 stanowisk

Cena brutto: 1599.00 zł

Opis produktu

Pakiet zawiera programy : Matematyka 1 , Matematyka 2 , Geometria 1 , Geometria 2.

Matematyka 1 zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresach: liczby całkowite, liczby ujemne, liczby dziesiętne i ułamki. Jest przeznaczony dla dzieci z klas 1-6 na poziomie szkoły podstawowej. Ćwiczenia interaktywne ułatwiają doskonalenie takich umiejętności, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz ćwiczenie orientacji na osi liczbowej i porównywanie jednostek.

Ćwiczenie

Działy tematyczne:

•Dodawanie i odejmowanie – dodawanie dwóch liczb, odejmowanie dwóch liczb, dodawanie i odejmowanie trzech liczb

•Mnożenie i dzielenie – mnożenie dwóch liczb, dzielenie dwóch liczb, zadania z nawiasami

•Porównywanie liczb – większa/mniejsza, większa/mniejsza o ile?, oś liczbowa

•Zadania wykonywane kolejno – piramida, pociąg

•Tabele – kwadrat 3x3, tabela

•Jednostki – porównywanie jednostek, gra memory

Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów do rozwiązania w zakresie od 10 do 50.

Matematyka 2 (Algebra) oferuje ćwiczenia interaktywne obejmujące wyrażenia algebraiczne – np.: wartości wielomianów i ułamków, potęgowanie iloczynów i różnice drugich potęg, rozwiązywanie prostych i złożonych równań z niewiadomą w mianowniku, obliczenia z procentami itp. Podczas rozwiązywania zadań użytkownik programu ma do dyspozycji kalkulator oraz miejsce na wykonywanie obliczeń.

Ćwiczenie

Działy tematyczne:

•Wartość wyrażenia – wartość wyrażenia i ułamka

•Potęgowanie wyrażeń – potęgowanie iloczynu, druga potęga dwumianu, różnica drugich potęg

•Działania na wyrażeniach – dodawanie i odejmowanie z nawiasami, mnożenie przez jednomian i wielomian, zamiana wyrażeń na iloczyn

•Ułamki algebraiczne – upraszczanie wyrażenia, dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie

•Równania – proste, złożone z ułamkami, niewiadoma w mianowniku, nierówności

•Procenty, wielkości proporcjonalne, proporcja – obliczenia procentów w pamięci, zadania słowne na obliczanie procentów, wielkości proporcjonalne, proporcjonalność prosta i odwrotna

Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów w zakresie od 5 do 25.

Geometria 1 - Zadania konstrukcyjne zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenia i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych. Jest przeznaczony dla dzieci z klas 6-8 szkoły podstawowej.

Ćwiczenie

Ćwiczenia interaktywne podzielone są według figur geometrycznych oraz stopnia trudności na następujące działy tematyczne:

•Trójkąt 1 – prostsze konstrukcje z podziałem na dane 3 boki, dane 2 boki i kąt oraz bok i 2 kąty

•Trójkąt 2 – trudniejsze konstrukcje z zastosowaniem wysokości i środkowych

•Czworokąty – zadania ogólne dla czworokąta, równoległoboku i trapezu

•Okrąg – 6 typów konstrukcji, sposoby rozwiązania różnią się w zależności od podanych danych

•Styczne okręgu – prostopadłe i równoległe do prostej, przechodzącej przez jeden punkt

Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów – od 1 do 5 konstrukcji.

Geometria 2 - Obliczenia i pomiary zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie figur i brył geometrycznych, przeznaczony dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Program Didakta – Geometria (Obliczenia i pomiary) obejmuje zadania z geometrii i orientacji przestrzennej. Wykonując ćwiczenia interaktywne, wymagające obliczeń, dzieci mają dostęp do przyborów np. kalkulatora, miarki do określania długości, kątomierza czy kartki w kratkę na obliczenia pomocnicze.

Ćwiczenie

Działy tematyczne:

•Figury i bryły – określanie figur geometrycznych

•Jednostki miar – długości, pola i objętości

•Kąty – szacowanie wielkości, zamiana stopni, pomiary kątomierzem, obliczenia wielkości

•Pola i obwody – prostokąt, trójkąt, równoległobok, trapez, koło

•Objętości i powierzchnie – sześcian i prostopadłościan, graniastosłup, walec, ostrosłup, stożek

•Trójkąt prostokątny – twierdzenie Pitagorasa, funkcje trygonometryczne

Ustawienia pozwalają na wybór liczby przykładów w zakresie od 5 do 25.

Interaktywność

Program jest dostępny online, nie trzeba go instalować, ponieważ działa w dowolnej przeglądarce. Świetnie nadaje się do wykorzystania na tablicach interaktywnych.

Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dlatego zadania można rozwiązywać poza komputerem.

Program jest łatwy w obsłudze i dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu orientacja w programie nie stwarza żadnych problemów.

Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez uczniów wpisywane są do osobnego pliku, w którym jest zawarty rodzaj rozwiązywanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

Minimalne wymagania sprzętowe * | procesor Pentium Dual-Core lub wyższy, 2 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 16 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows

Zalecane wymagania sprzętowe | procesor Intel Pentium i3 lub wyższy, 4 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 24 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows

Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/Windows 8/Windows 10 PL.


© 2016 CEZOŚ
Centrum Zaopatrzenia Oświaty, Biur i Instytucji
Kielce, ul. Targowa 18/106. Tel. 667 808 474

Realizacja: Zdzislowicz.pl
Serwisy internetowe Kielce

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat