Centrum Zaopatrzenia Oświaty
Biur i Instytucji

Tel.: 667 808 474

e-mail: dlaoswiatykielce@wp.pl

Adres: Kielce , ul. Targowa 18/106

Pakiet Język polski - multilicencja 20 stanowisk

Pakiet Język polski - multilicencja 20 stanowisk

Cena brutto: 1599.00 zł

Opis produktu

Pakiet zawiera programy : Język polski 1 , Język polski 2 , Język polski 3 i Język polski 4.

Język polski 1 służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy dla klas 3-6 na poziomie szkoły podstawowej.

Zadania i ćwiczenia interaktywne są podzielone na następujące działy tematyczne:

•Czasowniki i rzeczowniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, aspekt czasowników, czasowniki osobowe/nieosobowe, kategorie rzeczowników

•Przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie liczebników

•Zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie zaimków, stopniowanie przysłówków

•Przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójnikow w zdaniach

•Partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach

Język polski 2 służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji na poziomie szkoły podstawowej.

Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

•Składnia – zdanie pojedyncze/złożone, cel wypowiedzi, równoważnik zdania, podmiot i orzeczenie, części zdania

•Frazeologia i semantyka – znaczenie zwrotów, synonimy, antonimy, homonimy

•Słowotwórstwo – rodzina wyrazów, rdzeń

•Ortografia (dyktanda) – uzupełnianie ó/u, rz/sz/ż, h/ch, en/ę, o/ą, wyraz "nie"

•Interpunkcja i fonetyka – interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych, głoski miękkie/twarde, ustne/nosowe, dźwięczne/bezdźwięczne

Język polski 3 służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

•Czasowniki i rzeczowniki – formy i aspekt czasowników, imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy, temat i końcówka rzeczowników, formy rzeczowników, oboczności w tematach fleksyjnych

•Przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, stopniowanie przymiotników, kategorie liczebników

•Zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, kategorie zaimków, stopniowanie przysłówków

•Przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójnikow w zdaniach

•Partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach

Język polski 4 służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

Testy i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

•Zdanie – złożone podrzędnie, złożone współrzędnie, związki wyrazowe, imiesłowowy równoważnik zdania

•Części zdania – podmiot i orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik

•Frazeologia i leksyka – kultura i życie codzienne, synonimy, antonimy, wyraz rodzimy/wyraz obcy, archaizm/neologizm

•Słowotwórstwo i stylistyka – budowa wyrazu, zdrobnienia/zgrubienia, styl, eufemizm/wulgaryzm/gwara, środki stylistyczne

•Ortografia – uzupełniania ó/u, rz/sz/ż, h/ch, wyraz "nie"

•Interpunkcja – interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych, skróty

Interaktywność

Program jest dostępny online, nie trzeba go instalować, ponieważ działa w dowolnej przeglądarce. Świetnie nadaje się do wykorzystania na tablicach interaktywnych.

Aplikacja umożliwia drukowanie ćwiczeń oraz testów, dlatego istnieje możliwość rozwiązywania zadań poza komputerem.

W ustawieniach każdego typu zadań można wybrać dowolną liczbę przykładów w zakresie od 5 do 30.

Program jest łatwy w obsłudze i dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu orientacja w programie nie stanowi problemu, także dla dzieci.

Tabele z wynikami dla każdego typu zadań informują o najlepszych uczestnikach. Wszystkie wyniki uzyskane przez dzieci wpisywane są do pliku, w którym jest zawarty rodzaj wykonanego zadania, data, godzina, liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi oraz ocena końcowa.

wymagania sprzętowe * | procesor Pentium Dual-Core lub wyższy, 2 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 16 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows

Zalecane wymagania sprzętowe | procesor Intel Pentium i3 lub wyższy, 4 GB RAM, karta graficzna zdolna do wyświetlania min. 24 – bitowej głębi kolorów, karta dźwiękowa 16-bitowa zgodna z Windows

Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/Windows 8/Windows 10 PL.                                


© 2016 CEZOŚ
Centrum Zaopatrzenia Oświaty, Biur i Instytucji
Kielce, ul. Targowa 18/106. Tel. 667 808 474

Realizacja: Zdzislowicz.pl
Serwisy internetowe Kielce

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat