Centrum Zaopatrzenia Oświaty
Biur i Instytucji

Tel.: 667 808 474

e-mail: dlaoswiatykielce@wp.pl

Adres: Kielce , ul. Targowa 18/106

Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY

Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY

Cena brutto: 999.00 zł

Opis produktu

Program multimedialny Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY został przygotowany dla uczniów klas początkowych szkoły podstawowej, w wieku 6–10 lat; do realizacji w toku zajęć dydaktycznych oraz na zajęciach dodatkowych.

Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY to:

jedyny na rynku produkt multimedialny do wspomagania pracy metodą projektu edukacyjnego,

•kształcenie KOMPETENCJI KLUCZOWYCH jako połączenia wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji,

•stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego i motorycznego,

•integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej,

•produkt przygotowany przez profesorów edukacji wczesnoszkolnej.

Teraz na PENDRIVE! Łatwa instalacja i jeden numer licencji!

UWAGA! Program multimedialny Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY stanowi doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.


Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY jest programem, który:

•wspomaga rozwój predyspozycji i uzdolnień dzieci,

•kształtuje myślenie strategiczne,

•uczy, jak formułować hipotezy,

•rozwija umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania,

•uczy dzieci współdziałania w grupie, dzielenia się zadaniami i odpowiedzialnością za ich wykonanie,

•stymuluje ciekawość poznawczą,

•uczy zaradności i przedsiębiorczości,

•pozwala nauczycielowi na organizację zajęć dla dzieci przejawiających ponadprzeciętną ciekawość świata,

•powstał we współpracy z przedstawicielami świata nauki.

 Program składa się z 5 bloków tematycznych:

•Świat wokół nas

•Wynalazki

•Kompas, mapa, GPS

•Co w trawie piszczy?

•Sami też to potrafimy!


© 2016 CEZOŚ
Centrum Zaopatrzenia Oświaty, Biur i Instytucji
Kielce, ul. Targowa 18/106. Tel. 667 808 474

Realizacja: Zdzislowicz.pl
Serwisy internetowe Kielce

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat