Centrum Zaopatrzenia Oświaty
Biur i Instytucji

Tel.: 667 808 474

e-mail: dlaoswiatykielce@wp.pl

Adres: Kielce , ul. Targowa 18/106

Edusensus Matematyka

Edusensus Matematyka "MatŚwiat" PRO

Cena brutto: 2499.00 zł

Opis produktu

W cenie produktu kupujący otrzyma licencję na 10 stanowisk komputerowych.

Seria eduSensus matematyka - terapia pedagogiczna "MatŚwiat" jest skierowana do nauczycieli matematyki oraz terapeutów zajmujących się profilaktyką i terapią zaburzeń umiejętności matematycznych. Pomaga w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej, szczególnie w przypadku występowaniu u uczniów trudnosci w zakresie zdobywania umiejętności matematycznych.

Seria składa się z pięciu programów (płyt), z których każdy moze zostać przypisany do okreslonej grupy wiekowej (zgodnie z wymogami podstawy programowej). Ponieważ przy tworzeniu serii zastosowano podejście problemowe i każdy program dotyczy wybranych zagadnień matematycznych, to w praktyce można stosować je w pracy z uczniami w dowolnym wieku

Matematyka – terapia pedagogiczna „MatŚwiat” - wersja sieciowa do 10 stanowisk obejmuje:

•cz.1: Działania na liczbach 1-20;

•cz.2: działania na liczbach do 100;

•cz.3: Działania na liczbach do 1000

•cz.4: Działania na liczbach wielocyfrowych - ułamki dzisiętne;

•cz.5: Działania na liczbach wielocyfrowych - ułamki, procenty, czas, miary i wagi

•zestaw pomocy dydaktycznych

Oprogramowanie powstało z myślą o wykorzystaniu do użytku szkolnego (np. na zajęciach wyrównawczych). pomaga nauczycielom w urozmaiceniu materiału i przekazaniu go w prostej formie, a dzieciom w wieku szkolnym - w rozumieniu i opanowaniu podstawowych zagadnień matematycznych, z którymi nie radzą sobie na zajęciach lekcyjnych.

Dzięki wykorzystaniu komputera rozwiązywanie ćwiczeń matematycznych nie kojarzy się dziecku z nauką, lecz z przyjemnością i zabawą. każda część serii rozgrywa się na jednym z kontynentów (Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna, Australia), a poszczególne zadania są pod wizerunkami zwierząt występujących w danym obszarze graficznym. W ten sposób dziecko równocześnie zdobywa dodatkową, pozamatematyczna wiedzę. Pierwszym etapem sprawdzenia ćwiczeń i ich oceny zajmuje się komputer (ankieta testowa umiejętnosci matematycznych). nauczyciel po ukończeniu przez ucznia jakieś części programu, sprawdza jego wyniki i postępy. na tej podstawie może ocenić, czy uczeń opanował materiał, czy też powinien wykonać kolejne ćwiczenia dotyczące danego zagadnienia.

Szczegółowy opis elementów składowych oprogramowania

Każda płyta z programem składa się z dwóch osobnych aplikacji - nauczycielskiej (niedostepnej dla ucznia) i uczniowskiej.

 1. Aplikacja Nauczyciela

Korzystając z tej części programu, nauczyciel może:

•stworzyć grupy uczniów;

•zapisać dane uczniów i przypisać ich do odpowiednich grup, zapisać dane nauczycieli i przypisać ich do grup;

•zdefiniować dostęp do poszczególnych części programu dla każdego ucznia osobno lub dla grupy uczniów (udzielić dostepu bądź zablokować grę)

•określić (ograniczyć) czas pracy z daną grupą lub grupą gier;

•przeprowadzić ankietę (w wersji elektronicznej bądź papierowej) mającą na celu sprawdzenie zakresu posiadanej przez ucznia wiedzy i na tej podstawie stwierdzić, z jaką częścią programu uczeń powinien pracować

•sprawdzić wyniki ucznia za pomocą zakładki "Raport", w której można zebrać wszystkie wiadomosci na temat sposobu radzenia sobie dziecka z materaiłem zawartym w programie

 2. Część przeznaczona dla uczniów

W tej części programu znajdują się ciekawe gry i ćwiczenia, za pomocą których dziecko zdobywa potrzebną wiedzę i umiejętnosci, jednocześnie znakomicie się bawiąc. Liczne zadania dotyczą codziennych problemów dzieci, takich jak obliczenia pieniężne, planowanie czasu i wiele innych zagadnień z zakresu tak zwanej matematyki profilaktycznej.

Atrakcyjne dodatki

Do każdej multimedialnej części serii dołączone są bogate zestawy pomocy tradycyjnych. Są to przede wszystkim setki kart pracy (do wykorzystania w czasie zajeć lub w domu), dyplomy (2 wzory) za postępy lub uczestnictwo w terapii, zestaw naklejek (5 wzorów), a także płyta audio ze śpiewaną rymowaną tabliczką mnożenia

Zalety programu

•Aplikacja nauczycielska – optymalizuje zdiagnozowanie i  dostosowanie programu do konkretnych uczniów oraz umożliwia śledzenie postępów

•Ćwiczenia wprowadzające nowe zagadnienia i utrwalające wiedzę

•Zadania o kilku stopniach trudnosci

•zestawy ćwiczeń i gier powtórkowych

•testy określające stopiń opanowania umiejętności matematycznych i poczyniony postęp

•możliwosć pracy indywidulanej oraz z grupą dzieci

•skuteczne narzędzie pracy na zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych

•atrakcyjne materiały dodatkowe

 


© 2016 CEZOŚ
Centrum Zaopatrzenia Oświaty, Biur i Instytucji
Kielce, ul. Targowa 18/106. Tel. 667 808 474

Realizacja: Zdzislowicz.pl
Serwisy internetowe Kielce

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat