Centrum Zaopatrzenia Oświaty
Biur i Instytucji

Tel.: 667 808 474

e-mail: dlaoswiatykielce@wp.pl

Adres: Kielce , ul. Targowa 18/106

Dysleksja PRO

Dysleksja PRO

Cena brutto: 1999.00 zł

Opis produktu

Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

DYSLEKSJA PRO to:

•kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej,

•blisko 1000 ćwiczeń, ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe,

•moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych,

•aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczestników zajęć,

•możliwośc kreowania autorskich scenariuszy zajęć,

•wysokiej jakości TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe(UWAGA: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD),

•Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty(UWAGA: oprogramowanie „DYSLEKSJA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).

UWAGA! Program multimedialny DYSLEKSJA PRO stanowi doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części:

•Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji;

•Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat;

•Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat;

•Trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat.

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów:

•funkcje słuchowo-językowe,

•funkcje wzrokowe,

•nauka liter,

•czytanie, pisanie,

•motoryka mała i duża,

•percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,

•percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,

•koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,

•grafomotoryka,

•znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,

•kształtowanie analizy i syntezy językowej,

•poszerzanie słownictwa biernego i czynnego,

•kształtowanie kompetencji syntaktycznych,

•koncentracja, pamięć i uwaga.

Cele terapeutyczne programu:

•stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

•doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,

•wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,

•wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),

•rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,

•mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,

•wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,

•dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,

•rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,

•nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.


© 2016 CEZOŚ
Centrum Zaopatrzenia Oświaty, Biur i Instytucji
Kielce, ul. Targowa 18/106. Tel. 667 808 474

Realizacja: Zdzislowicz.pl
Serwisy internetowe Kielce

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat